Pris

Du betalar bara för det du använder

Bastjänster

55,50 euro /timme

Bokföring
Momsredovisning
Betalningar
Bokslut
Årsanmälningar
Skattedeklarationer
Löner
Fakturering
Administration
Rapportering
Kundmöten

Disponentuppdrag

Administrativa uppgifter
35,00 euro + moms /timme

Tekniska uppgifter
55,50 euro + moms /timme

Ekonomi och rådgivning

90,00 euro + moms /timme

Ekonomistyrning
Budgetering
Skatterätt
Allmän rådgivning
Planering och kalkylering
Arbetsrätt

Affärsjuridik

160,00 euro + moms /timme

Etableringar och bolagsbildningar
Anmälningar och registreringar
Års- och bolagsstämmohandlingar
Avtalsrätt